Kunstgrafikk – Digital graphic art

Venterommet // The waiting Room (2021)

Det som gror i mørket // What grows in the dark (2021)

Magikeren // The Magician (2021)

Utmattelsen // The Fatigue (2015)
Lengselen // The Longing (2015)

Katrine Kalleklev
Etter natt kommer dag // After night there comes allways a bright day (2012)

Tåkenatt // Foggy night (2012)

Avgjørelsen // The Decision (2012)

Verhext av Katrine Kalleklev
Verhext (2012)

Den nye begynnelsen av Katrine Kalleklev
Den nye begynnelsen // The new beginning (2012)

Min eneste bror, Filip // My only brother Filip (2012)

Katrine Kalleklev
Nøkkelen // The Key (2012)

Trubadur og hest // The musician and the horse (2011)

Rosa kjoler // Pink dresses (2011)

Soppskog // Mushroom forest (2011)