=Oslo sin sin julebok 2022

Jeg lagde 2 illustrasjoner til Anne B. Ragdes tekst «To uker i juli. Deretter jul» i =Oslo sin julebok 2022: