Høye topper og dype daler

Illustrasjoner til fagbok for voksne

Jeg utførte seks fargeillustrasjoner og tegnet over femti vignetter til Høye topper og dype daler. I tillegg tegnet jeg bokomslaget og satt sammen tekst og bilder til trykkeklare filer.

Boken er en samling tekster om dagliglivets utfordringer etter alvorlig sykdom. Det er en beretning om å bygge opp livet på nytt etter en hjerneskade.

Høye topper og dype dalerlivet med sykdom og ervervet hjerneskade av Merete Holmsen ble utgitt på InfolitenBOK 2021. (Lenke til forlaget her.)

<<<back