Illustrasjon og design

Jeg er har mange års kunststudier og har arbeidet i mange år med å lage digital kunst og illustrasjoner samt å redigere bilder. Jeg tar på meg ulike illustrasjons- og designoppdrag, som for eksempel forsideillustrasjon eller omslag til bok, utforming av boksider eller bilderedigering til nettsider m.m. Mine arbeidsredskaper er Adobe Photoshop og InDesign. Hvis du liker mitt estetiske uttrykk, ta gjerne kontakt. Se også min portfolio.

Medlemsskap: Grafill og NBK