MENU

Bildeboka Innsjøen som gråt

Innsjøen som gråt er en bildebok som ble utgitt i mai 2016 av forlaget To streker // House of Foundation.

Tekst: Grethe Støa Birketvedt

Illustrasjoner: Katrine Kalleklev

Boka kan kjøpes i Audiatur bokhandel og i ARK bokhandel.